05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 فروردین 1399

  پروتکل بهداشتی مدیر اداری و کارکنان

امتیاز: Article Rating

 

برگزاری هرگونه همایش، سمینار و جلسه و رویدادهای عمومی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

✔️ حسب دستور ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،
پیرو نامه شماره ١٤٠٩٥ مورخ ٩٩/١/٢٠
خطاب به روسای محترم استانها مبنی بر نحوه شروع فعالیت سازمان از تاریخ ٩٩/١/٢٣ ،
به منظور حفظ سلامت شهروندان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد توسعه بسترهای الكترونيکی جهت جلوگيری از مراجعات حضوری در دستورکار قرار گرفته و تا اطلاع ثانوی از برگزاری هرگونه همایش، سمینار و جلسه جلوگیری بعمل آمده و تشکیل جلسات ضروری از جمله هیات مدیره و غیره از طریق ویدئو کنفرانس صورت پذیرد.

پروتکل بهداشتی محیط اداری و کارکنان در فایل پیوست می باشد. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز