05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مقررات ملی ساختمان
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
مبحث 1: تعاریفآخرین نسخه : 13921.60 MBدانلود1182
مبحث 2: نظامات اداریآخرین نسخه : 13841.21 MBدانلود1421
مبحث 3 : حفاظت ساختمان در برابر حریقآخرین نسخه : 13922.17 MBدانلود971
مبحث 4: الزامات عمومی ساختمانآخرین نسخه : 13922.59 MBدانلود1079
مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانآخرین نسخه : 13923.69 MBدانلود859
مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمانآخرین نسخه : 13922.77 MBدانلود918
مبحث 7: پی و پی سازیآخرین نسخه : 13921.31 MBدانلود880
مبحث 8 : طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بناییآخرین نسخه : 13921.13 MBدانلود935
مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمهآخرین نسخه : 13926.31 MBدانلود1094
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادیآخرین نسخه : 13925.20 MBدانلود966
مبحث 11 : اجزای صنعتی ساختمانهاآخرین نسخه : 13921.74 MBدانلود877
مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجراآخرین نسخه : 13921.94 MBدانلود977
مبحث 13 : طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها آخرین نسخه : 1382667.12 KBدانلود1406
مبحث 14 : تأسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوعآخرین نسخه : 13911.51 MBدانلود1212
مبحث 15 : آسانسورها و پله های برقیآخرین نسخه : 13921.16 MBدانلود1015
مبحث 16 : تأسیسات بهداشتیآخرین نسخه : 13912.21 MBدانلود1094
مبحث 17 : تأسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان هاآخرین نسخه : 13891.86 MBدانلود6216
مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صداآخرین نسخه : 13902.07 MBدانلود831
مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی آخرین نسخه : 13893.58 MBدانلود951
مبحث 20 : علایم و تابلوهاآخرین نسخه : 13883.28 MBدانلود1239
مبحث 21 : پدافند غیر عاملآخرین نسخه : 13911.75 MBدانلود883
مبحث 22 : مراقبت و نگهداری از ساختمان ها آخرین نسخه : 13921.19 MBدانلود1200