05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای هیئت مدیره
آقاي دکتر علی پوراربابی
سمت : رئیس
رشته : عمران
پایه :1
آقای دکتر کامبیز نرماشیری
سمت : نائب رئيس اول
رشته : عمران
پایه : 1
آقاي دکتر مهدی اژدری مقدم
سمت : نایب رئیس دوم
رشته : عمران
پایه : 1
آقای دکتر محمد علی قصری
سمت : دبیر
رشته : معماری
پایه1
آقاي مهندس عبدالرحمن ریگی
سمت : خزانه دار
رشته : تاسیات مکانیکی
پایه : 1
آقای مهندس غلامعباس تبتی
سمت : عضو اصلی
رشته :شهرسازی
پایه : 1
آقاي مهندس مهدی شايان 
سمت : عضو اصلی
رشته : تأسیسات برقی 
پایه : 1
آقای مهندس امان الله کردی 
سمت : عضو اصلی
رشته : عمران 
پایه : 1
آقای دکتر سید روح الله موسوی
سمت : عضو اصلی
رشته : عمران
پایه : 1
آقای مهندس محمد شیرزایی
سمت : عضو علی ‌البدل 
رشته : عمران
پایه : 1
آقای مهندس فریدون اتحادی 
سمت : عضو علی ‌البدل
رشته : معماری
پایه : 1
آقاي مهندس سعید درخشنده
سمت : عضو علی البدل
رشته : تاسيسات برقی
پایه : 1
آقای مهندس غلامحسین رضایی نسب
سمت : عضو علی ‌البدل
رشته : تاسيسات مكانيكی
پایه : 1