05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت رشته پایه صلاحیت نام مدیر عامل آدرس شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت
ایمن لرزه بنا ژئوتکنیک 2 ساختمان های الف و ب و ج  کامبیز نرماشیری زاهدان- خیابان بزرگمهر - تقاطع جانبازان - مجتمع بزرگمهر - طبقه اول 09159894244 05433452495
مهندسین مشاور طرح و برنامه دیاکو کاوان بتن 3 ساختمان های الف و ب نگار براهوئی زاهدان- بهشتی 19-داخل کوچه- نبش سه راهی 09152570028 05433232757
 خاک و بتن مهندس اوکاتی  ژئوتکنیک و بتن  2  ساختمان های الف و ب و ج  میثم راهداری  زیباشهر- تقاطع نصر و شورا- نبش نصر 31  09229007172  05434113260