05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت رشته پایه صلاحیت نام مدیر عامل آدرس شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت
ایمن لرزه بنا ژئوتکنیک 2 ساختمان های الف و ب و ج   زاهدان- خیابان بزرگمهر - تقاطع جانبازان - مجتمع بزرگمهر - طبقه اول 09159894244 05433452495
مهندسین مشاور طرح و برنامه دیاکو کاوان بتن 3 ساختمان های الف و ب نگار براهوئی زاهدان- بهشتی 19-داخل کوچه- نبش سه راهی 09152570028 05433232757