05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com

 

نام شرکت رشته پایه صلاحیت نام مدیر عامل آدرس شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت
مهندسین مشاور طرح و برنامه دیاکو کاوان بتن 3 ساختمان های الف و ب نگار براهوئی زاهدان- بهشتی 19-داخل کوچه- نبش سه راهی 09152570028 05433232757