05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
آموزش استان
وظایف كميته آموزش استان :
1- بررسی و اظهار نظر در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز مهندسین عمران
2- بررسی گواهینامه های آموزشی ارائه شده توسط مهندسین در کلیه رشته ها برای ارتقاء و تمدید پایه
3- نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهندسین در رشته های مختلف
4- برگزاری آزمونهای دوره های آموزشی و نظارت بر کیفیت دوره های آموزشی توسط موسسات آموزشی
5- بررسی و تأیید در رشته های 7 گانه سازمان نظام مهندسی پیشنهادات برگزاری همایشهای مرتبط با رشته های مهندسی

اعضای کمیته آموزش استان :
 
نام و نام خانوادگی سمت
آقای دكتر غلامرضا عزیزیان  
آقای مهندس حمید فصیح  
آقای دكتر مهدی اژدری مقدم عضو و نماینده هیأت مدیره
آقای مهندس محمد انصاری مقدم نماینده اداره راه و شهرسازی
دکتر امین بهزادمهر   
دکتر عبدالحمید بحرپیما  
دکتر حبیب الرحمن جمشیدزهی  
زهرا سالاری رابط