05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
آموزش استان
وظایف كميته آموزش استان :
1- بررسی و اظهار نظر در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز مهندسین عمران
2- بررسی گواهینامه های آموزشی ارائه شده توسط مهندسین در کلیه رشته ها برای ارتقاء و تمدید پایه
3- نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهندسین در رشته های مختلف
4- برگزاری آزمونهای دوره های آموزشی و نظارت بر کیفیت دوره های آموزشی توسط موسسات آموزشی
5- بررسی و تأیید در رشته های 7 گانه سازمان نظام مهندسی پیشنهادات برگزاری همایشهای مرتبط با رشته های مهندسی

اعضای کمیته آموزش استان :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دكتر غلامرضا عزیزیان رئيس
آقای مهندس حمید فصیح نائب رئیس
آقای دكتر مهدی اژدری مقدم عضو و نماینده هیأت مدیره
آقای مهندس محمد انصاری مقدم نماینده اداره راه و شهرسازی
آقای مهندس حمید رضا خطیبی عضو
آقای مهندس عبدالناصر مهرنیا عضو
آقای مهندس محمد علی سرگزی عضو
آقای مهندس خدا نظر اکسیر عضو
آقای مهندس حسین سپهری راد عضو
خانم مهندس مریم غلامی
رابط