05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 فروردین 1399

  دستور العمل مقابله با شیوع بیماری کرونا در کارگاه های پروژه های عمرانی

امتیاز: Article Rating

📕 دستور العمل مقابله با شیوع بیماری کرونا در کارگاه های پروژه های عمرانی
ضابطه شماره ٨٢٠ 
معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور

🔔 انتشار جهت ملاحظه اعضای محترم سازمان

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز