05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مهر 1398
بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان

  بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان

امتیاز: Article Rating

روز جمعه 12 مهرماه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از نمایشگاه صنعت ساختمان بازدید کرد و در جریان این بازدید ضمن گفتگو با تولید کنندگان این عرصه، در جریان آخرین پیشرفت ها و نیز مشکلات تولید کنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی قرار گرفت. 

ضمنا بنا به روال سال های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در غرفه خود به ارائه تولیدات ترویج مقررات ملی ساختمان پرداخت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان
  • بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان
  • بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان
  • بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان
ثبت امتیاز