05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها
تاریخ انتشار: چهارشنبه 08 خرداد 1398

  تفاهم نامه سازمان با خانه یوگا نوا

امتیاز: Article Rating
همکار محترم
در صورت تمایل برای ثبت نام و دریافت معرفی نامه  خانه یوگا نوا برای اعضای سازمان، همسر و فرزندان خود، به واحد بیمه و رفاه سازمان مراجعه فرمائید.

آدرس: بلوار معلم- روبروی معلم 4
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز