05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 05 خرداد 1398

  راهنمای تکمیل ثبت نام الکترونیکی مهندسان در سامانه مالیاتی

امتیاز: Article Rating
همکار گرامی با سلام با توجه به اینکه مهندسان قبل از اظهارنامه باید نسبت به ثبت اطلاعات شغلی اقدام نمایند، جهت تکمیل این اطلاعات به سایت و کانال سازمان مراجعه نمایید. مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد سال 1397 تا پایان خردادماه 1398 است. ضمنا جهت دریافت اطلاعات کارکرد سال 97 هر چه سریعتر به امور مالی سازمان مراجعه فرمایید.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز