05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 خرداد 1393

  اهم فعالیت های کمیته ارجاع نظارت

امتیاز: Article Rating
با توجه به صراحت قانون درخصوص تعیین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی و نظر به تأکید وزارت محترم راه و شهرسازی درخصوص تحقق این موضوع ، از سال 1391 سیستم ارجاع نظارت نیز در استان مستقر گردید .
لذا به منظور پایش و بررسی نحوه عملکرد نرم افزار و همچنین رفع مشکلات احتمالی اجرایی ، هیأت مدیره محترم سازمان با تشکیل کمیته ارجاع نظارت از بین متقاضیان موافقت نمود.
به همین منظور و در راستای عملیاتی شدن مصوبه هیات مدیره محترم اعضاء کمیته ارجاع نظارت از بین متقاضیان انتخاب گردیدند که آقایان مهندس محمد شیرزایی،مهندس محمدرضا زائر میری ،مهندس شهرام دهمرده ، مهندس شهرام آذرکیش ، مهندس سعید ناروئی و خانم مهندس مهلا رضایی و مهندس حبیب الرحمن جمشیدزهی این اعضاء را تشکیل می دهند و تاکنون چندین جلسه کارشناسی تشکیل شده است که در ایام هفته روند ارجاع نظارت مطابق برنامه پیشنهادی کمیته با حضور دو نفر از اعضاء محترم در محدوده زمانی ساعت 13 الی 14 هر روز انجام می گیرد که لیست کارهای ارجاعی در سیستم مهندسین برای اعضاء محترم دارای پروانه اشتغال قابل رویت می باشد .
اما درخصوص نرم افزار موارد ذیل قابل یادآوری است : 
1-برش زمانی سه ساله می باشد.
2- تعیین ناظرین برای کارهای کمتر از 100 متر مربع نیز توسط سیستم انجام می شود .
3- تعیین ناظرین برای سهمیه مهندسین از طریق سیستم ارجاع نظارت صورت می گیرد .
4- درخصوص اصلاح پروانه در ساختمانهای یک طبقه و تا 200 متر مربع 
به میزان 100درصد و در ساختمانهای دو طبقه و بالاتر تا 40درصد افزایش ، به ناظرین قبلی کار ارجاع داده می شود این موضوع از طریق پشتیبان صورت می گیرد و در پروانه های اصلاحی با درصد بزرگتر از موارد ضدرالاشاره ناظرین توسط سیستم ارجاع انتخاب می گردند . 
5- سهمیه اعضاء مطابق با شیوه نامه می باشد که از این مقدار در برش زمانی سه ساله برای مهندسین پایه 1 متراژ 4500 متر مربع ، مهندسین پایه 2 متراژ 3300 متر مربع و مهندسین پایه 3 ،متراژ 2200 متر مربع حداکثر می تواند ارجاع نظارت داشته باشند . 
6- نحوه آزادسازی نظارت در پایان برش زمانی و به شرط ارائه پایان کار (که به تأیید سازمان نیز برسد ) یا اتمام دوره قرارداد نظارت می باشد .
7- همچنین جهت کنترل اطلاعات فردی و حرفه ای توسط اعضاء محترم بخش نمایش اطلاعات در سیستم ارجاع نظارت در کارتابل اختصاصی در سیستم مهندسین فعال گردید که شایسته است همکاران محترم نسبت به کنترل اطلاعات و در صورت وجود مغایرت موارد را در اسرع وقت به اطلاع سازمان برسانند . 
8- به منظور اطلاع اعضاء محترم از وضعیت پرداخت حق عضویت ، سامانه ارسال پیامک هشدار فعال گردید . 
9- به منظور اطلاع اعضاء محترم ، روزانه پس از ارجاع نظارت لیست مهندسین تعیین شده قابل مشاهده می باشند . 


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز