05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 28 اردیبهشت 1393

  سیستم ارجاع نظارت مورد بررسی قرار گرفت

امتیاز: Article Rating
در ادامه پی گیری های مربوط به سیستم ارجاع نظارت جلسه فوق العاده هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در تاریخ شنبه 93/02/27 تشکیل گردید . در این جلسه که پس از دعوت برنامه نویس نرم افزار و با حضور مشاور انفورماتیک سازمان و با حضور اعضای هیأت مدیره برگزار گردید موارد مطروحه درخصوص سیستم مورد بررسی قرار گرفت . آمار و گزارش های مربوط به کارکرد ها و وضعیت ها ارائه گردید . مقرر گردید در جلسات فوق العاده روزهای آتی نیز موارد دقیق ترمورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد . 
ضمناً صبح شنبه نیز جلسه توجیهی و آموزشی کارکنان سیستم ارجاع کار از سراسر استان برگزار گردید . 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز