05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: پنجشنبه 12 بهمن 1402
فهرست واحدهای تولیدی بتن آماده در صنعت ساختمان و معدنی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر

  فهرست واحدهای تولیدی بتن آماده در صنعت ساختمان و معدنی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر

امتیاز: Article Rating

فهرست واحدهای تولیدی بتن آماده در صنعت ساختمان و معدنی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر

اشتراک گذاری
تصاویر
  • فهرست واحدهای تولیدی بتن آماده در صنعت ساختمان و معدنی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر
  • فهرست واحدهای تولیدی بتن آماده در صنعت ساختمان و معدنی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر
ثبت امتیاز