05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 دی 1402
 دوره آموزشی «آسانسور و پله برقی» جهت ارتقاء پایه از 3 به 2 تأسیسات برقیو جبران کسری

  دوره آموزشی «آسانسور و پله برقی» جهت ارتقاء پایه از 3 به 2 تأسیسات برقیو جبران کسری

امتیاز: Article Rating

همکار گرامی

به آگاهی می رساند دوره آموزشی «آسانسور و پله برقی» جهت ارتقاء پایه از 3 به 2 تأسیسات برقی (نظارت و طراحی) و جبران کسری نمره در تاریخ 23 لغایت 24 دیماه به صورت غیر حضوری برگزار می گردد، متقاضیان جهت ثبت نام به سامانه آموزش سازمان به آدرس edu.sbceo.ir مراجعه نمایند. نام کاربری شماره عضویت و رمز عبور کدملی می باشد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  دوره آموزشی «آسانسور و پله برقی» جهت ارتقاء پایه از 3 به 2 تأسیسات برقیو جبران کسری
ثبت امتیاز