05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 شهریور 1401

  ابلاغ ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

امتیاز: Article Rating

ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان «لوله کشی گاز طبیعی»از سوی وزرات راه و شهرسازی و طی نامه شماره 27727/100/02 مورخ 1401/02/28 ابلاغ گردیده است. زمان انقضای ویرایش 1389 یک سال بعد از تاریخ ابلاغ خواهد بود.  بدیهی است تا آن زمان استفاده از هر کدام از این دو ویرایش مجاز است. 

جهت دریافت مبحث به فایل پیوست مراجعه نمایید. 

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز