05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: شنبه 18 تیر 1401

  آگهی دعوت به مجمع عمومی سازمان، 23 تیر 1401

امتیاز: Article Rating

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان سیستان و بلوچستان (منتشر شده در روزنامه زاهدان، مورخ دوشنبه 13 تیرماه 1401، شماره 4119)

 

در اجراي ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ومواد 52 تا 57 آئین نامه ي اجرایی آن و  بخشنامه های اصلاحی مربوطه ، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا در مجمع عمومی عادي نوبت اول مجمع عمومي نوبت دوم در روز پنج شنبه مورخ 23/04/1401 رأس ساعت‹ 17:00› در محل سالن فردوسی واقع در خیابان دانشگاه – جنب مسجد دانشگاه نیکبخت برگزار خواهد شد. از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دعوت می شود با رعايت دقیق پروتکلهای بهداشتی در جلسه مزبور حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه : 
-استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد سال مالی 1400 و برنامه هاي آتي سازمان
-بررسي صورتهاي مالي سال 1400  سازمان و استماع گزارش آن
-استماع گزارش بازرسين قانوني در خصوص عملكرد هيات مديره و صورتهاي مالي سال 1400 و تصويب آن
-بررسی بودجه اصلاحی پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی 1401
-گزارش بازرسان قانونی در خصوص بودجه اصلاحی پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی 1401
- تصویب بودجه اصلاحی پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی 1401
        
        📌هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز