05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 06 تیر 1401
نامه شهرداری زاهدان در خصوص استحکام بنا

  نامه شهرداری زاهدان در خصوص استحکام بنا

امتیاز: Article Rating
📌همکار گرامی
📌پیرو نامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری، موضوع ساختمان های فاقد پروانه و نقشه در صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری می باشد، لذا مهندسان از ممهور نمودن فرم استحکام بنا برای اینگونه ساختمان ها خودداری نمایند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • نامه شهرداری زاهدان در خصوص استحکام بنا
ثبت امتیاز