05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: شنبه 21 خرداد 1401

  راهنمای تصویری و فایل ویدیویی نحوه تکیل اظهار نامه مالیاتی سال 1400

امتیاز: Article Rating
لینک فایل ضبط شده‌ی دوره‌ آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی 
https://www.aparat.com/v/OcGhF

 

جهت دانلود راهنمای تصویری  تکمیل اظهارنامه و فرم تبصره ماده 100 ق.م.م برای عملکرد مالی 1400 ویژه شغل مهندسی به فایل پیوست مراجعه فرمایید. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز