05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 03 خرداد 1401
تفاهم نامه همکاری بین سازمان و موسسه آموزش عالی هاتف

  تفاهم نامه همکاری بین سازمان و موسسه آموزش عالی هاتف

امتیاز: Article Rating
📌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با موسسه آموزش عالی هاتف قرار داد همکاری آموزشی امضا کردند. مطابق این تفاهم نامه دوره ها و سمینارهای آموزشی جهت صدور، ارتقا و تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته های هفتگانه، با همکاری موسسه آموزش عالی هاتف برگزار خواهد شد. 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • تفاهم نامه همکاری بین سازمان و موسسه آموزش عالی هاتف
  • تفاهم نامه همکاری بین سازمان و موسسه آموزش عالی هاتف
  • تفاهم نامه همکاری بین سازمان و موسسه آموزش عالی هاتف
ثبت امتیاز