05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 02 خرداد 1401
جلسه بررسی تفاهم نامه مشترک سازمان و دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

  جلسه بررسی تفاهم نامه مشترک سازمان و دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

امتیاز: Article Rating
جلسه بررسی تفاهم نامه مشترک سازمان و دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه بررسی تفاهم نامه مشترک سازمان و دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
ثبت امتیاز