05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 اسفند 1400
برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت بیمه

  برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت بیمه

امتیاز: Article Rating

 جلسه ریاست سازمان با کمیته بیمه رفاه و نمایندگان شرکت بیمه به منظور عقد قرارداد بیمه مهندسان برگزار شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت بیمه
ثبت امتیاز