05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: پنجشنبه 05 اسفند 1400
برگزاری مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان

  برگزاری مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان

امتیاز: Article Rating
📌مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد. و آقایان زهیر غلامزاده، پرویز افشین فر و احسان سنچولی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم برگزیده شدند. 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان
  • برگزاری مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان
  • برگزاری مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان
  • برگزاری مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان
  • برگزاری مسابقات شطرنج ویژه اعضای سازمان
ثبت امتیاز