05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 22 آذر 1400
گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر

  گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر

امتیاز: Article Rating
📌ساختمان دفتر نمایندگی سازمان در ایرانشهر با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و در سه طبقه افتتاح شد. 
تلاش شده است این ساختمان شایسته اعضای محترم سازمان در ایرانشهر باشد. 
در طراحی ساختمان نیز از عناصر بومی و محلی استفاده شده است.‌
اشتراک گذاری
تصاویر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
 • گزارش تصویری افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی ایرانشهر
ثبت امتیاز