05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 02 آذر 1400

  نامه دفتر مقررات ملی ساختمان در خصوص رعایت پیوست ششم استاندارد 2800

امتیاز: Article Rating
نامه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص تعیین حدود مسئولیت طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله؛ استاندارد 2800
اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز