05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 25 مهر 1400
برگزاری آزمون دوره آموزشی «تأسیسات لوله کشی گاز ساختمانها» در زابل

  برگزاری آزمون دوره آموزشی «تأسیسات لوله کشی گاز ساختمانها» در زابل

امتیاز: Article Rating

آزمون دوره آموزشی «تأسیسات لوله کشی گاز ساختمانها»ویژه مجریان تجربی با حضور 64 نفر  در دانشگاه پیام نور زابل با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد. 

لازم به ذکر است این افراد پس از قبولی در این دوره می توانند جهت دریافت مجوز اجرای لوله کشی گاز خانگی اقدام نمایند. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری آزمون دوره آموزشی «تأسیسات لوله کشی گاز ساختمانها» در زابل
  • برگزاری آزمون دوره آموزشی «تأسیسات لوله کشی گاز ساختمانها» در زابل
ثبت امتیاز