05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: شنبه 26 تیر 1400
موافقت اداره کل راه و شهرسازی با تعیین جانشین برای متقاضیان مشارکت به عنوان عضو امتیازآور شرکت های حقوقی

  موافقت اداره کل راه و شهرسازی با تعیین جانشین برای متقاضیان مشارکت به عنوان عضو امتیازآور شرکت های حقوقی

امتیاز: Article Rating

 اداره کل راه و شهرسازی با پیشنهاد سازمان در خصوص تعیین جانشین دارای صلاحیت و ظرفیت برای «تغییر صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال بکار »یا «مشارکت به عنوان عضو امتیازآور در شرکت های حقوقی» با وجود داشتن کار در تعهد موافقت نمود. 

برای مشاهده نامه استعلام سازمان و جوابیه راه وشهرسازی به فایل پیوست مراجعه فرمایید. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • موافقت اداره کل راه و شهرسازی با تعیین جانشین برای متقاضیان مشارکت به عنوان عضو امتیازآور شرکت های حقوقی
  • موافقت اداره کل راه و شهرسازی با تعیین جانشین برای متقاضیان مشارکت به عنوان عضو امتیازآور شرکت های حقوقی
ثبت امتیاز