05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 23 خرداد 1400

  راهنمای نحوه تکمیل فرم تبصره ماده 100

امتیاز: Article Rating

در صورتی که مایل به انتخاب مزایای تبصره ماده ۱۰۰ میباشید  آدرس tax.gov.ir را تایپ نمایید و وارد صفحه میز‌خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی شوید.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز