05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: پنجشنبه 20 خرداد 1400
افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم

  افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم

امتیاز: Article Rating

افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم 

جهت مطالعه بخشنامه مربوط به پیوست مراجعه کنید. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم
ثبت امتیاز