05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 06 اردیبهشت 1400

  قابل توجه پذیرفته شدگان مشروط (به گذراندن دوره های آموزشی) آزمون ورود به حرفه مهر ماه 1399

امتیاز: Article Rating

کلیه افرادی که دوره های پیش نیاز خود را در سایر استان ها گذرانده اند، گواهینامه های پایان دوره خود را به همراه یک کپی از آن تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه به واحد آموزش سازمان تحویل نمایند.

همچنین افرادی که تاکنون موفق به گذراندن دوره های مذکور نشده اند، درخواست خود را به پیشخوان الکترونیک سازمان به آدرس   http://pishkhan.sbceo.irارسال کنند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز