05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 31 شهریور 1399

  اعلام لیست کدهای سیستم های احتراقی در لوله کشی گاز خانگی

امتیاز: Article Rating

بازرسین محترم گاز / مجریان محترم حقوقی / حقیقی و تجربی گاز

با سلام

عطف به نامه ک 47/200/36853 مورخ 17/06/99 شرکت گاز استان و یکبرگ جدول پیوست آن لازم است با توجه به نوع مصارف واحد های مسکونی و تجاری کد و نوع سیستم احتراقی هر واحد را به صورت جدول در زیر نقشه ها ، قید نمائید اطلاعات فوق در لینک پیوست قابل دسترسی است.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز