05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 مرداد 1399

  آدرس دفاتر نمایندگی بیمه دانا در شهرستان ها

امتیاز: Article Rating

📌همکار گرامی 
 آدرس نمایندگی های بیمه دانا در شهرستان ها که می بایست اعضا، اسناد درمانی خود را جهت دریافت خسارت تحویل دهند به شرح ذیل می باشد:
زابل:میدان نگاره-خیابان باقری نمایندگی بیمه دانا(شاه نظری)
ایرانشهر:خیابان بلوچ-نبش میدان- روبروی داروخانه ایران –نمایندگی بیمه دانا
چابهار:بلوار شهید ریکی-نبش میدان – بیمه دانا نمایندگی مالکی

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز