05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399
اصلاحیه مبحث 14 و 17 مقررات ملی ساختمان

  اصلاحیه مبحث 14 و 17 مقررات ملی ساختمان

امتیاز: Article Rating

بازگشت به نامه شماره 2495-28-99 سازمان در خصوص الزامات مندرج در مبحث 14 و 17 مقررات ملی ساختمان (انشعاب بخاری گازسوز در اتاق خواب)، جوابیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسال شده است. 

این جوابیه را از فایل پیوست مشاهده نمایید. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اصلاحیه مبحث 14 و 17 مقررات ملی ساختمان
  • اصلاحیه مبحث 14 و 17 مقررات ملی ساختمان
ثبت امتیاز