05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398

  اطلاعیه بازدید از واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان

امتیاز: Article Rating
همکار گرامی
 سازمان در نظر دارد، برنامه بازدیدی از واحدهای تولیدی صنایع مستقر در استان مرتبط با صنعت ساختمان، برای مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار برگزار نماید. برای شرکت در این بازدید می توانیداز طریق واحد روابط عمومی سازمان ثبت نام نمایید. بازدید در سه شنبه۱۶ مهرماه، ساعت 9 صبح برگزار می شود. با توجه به محدودیت ظرفیت، الویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز