05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مصالح
اعضای کمیته فنی گاز:
 
نام و نام خانوادگی سمت
عباسعلی شهریاری مقدم  مدیر گاز
مهدی تواضعی فر  
شهرام آذرکیش  
مهدی ابراهیم زاده ادیمی  
محمدرضا میرشکاری  
سعدی نرماشیری  
جواد جوکار  
سمیه طبسی  
 فرنود الله وردی نیک  
فرهاد گرگیچ
حامد سلحشور نماینده هیات مدیره