Menu

خبرها

یکشنبه 07 مهر 1398
تعداد بازدید: 45
تعداد نظرات: 0

اطلاعیه بازدید از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

همکار گرامی
سازمان در نظر دارد، برنامه بازدیدی از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان، ویژه مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار برگزار نماید. برای شرکت در این بازدید می توانید تا تاریخ 13/07/98 از طریق واحد روابط عمومی سازمان  ثبت نام و روز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. 
بازدید در دو نوبت و در روزهای 15 و 16 مهرماه، ساعت 9 صبح برگزار می شود. با توجه به محدودیت ظرفیت، الویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان