Menu

خبرها

یکشنبه 13 مرداد 1398
تعداد بازدید: 134
تعداد نظرات: 0

نامه شهرداری در خصوص رعایت کد کف در طراحی ساختمان ها

نامه شهرداری در خصوص رعایت کد کف در طراحی ساختمان ها جهت اطلاع مهندسان در فایل پیوست قرار می گیرد.

تصاویر
  • نامه شهرداری در خصوص رعایت کد کف در طراحی ساختمان ها