05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها
تاریخ انتشار: چهارشنبه 08 خرداد 1398

  اطلاعیه بیمه مسئولیت مهندسان

امتیاز: Article Rating
همکار محترم 
 باعنایت به تبصره7 ماده 2 قرارداد بیمه مسئولیت مدنی مهندسان، مدت زمان اعلام خسارت و تشکیل پرونده از تاریخ رخداد حادثه حداکثر سه ماه می باشد.لازم است همکاران محترم درصورت وقوع خسارت، در اسرع وقت مراتب را به سازمان اطلاع دهند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز