Menu

خبرها

چهارشنبه 08 خرداد 1398
تعداد بازدید: 127
تعداد نظرات: 0

جلسه رئیس دفتر نمایندگی زابل با شهردار واعضای شورای اسلامی شهرستان زهک

جلسه رئیس دفتر نمایندگی با شهردار واعضای شورای اسلامی شهرستان زهک

در این جلسه پیرامون تاسیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان زهک گفتگو شد و پس از بحث وبررسی شهردار واعضای شورای اسلامی موافقت خود را جهت استقرار دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این شهرستان وارائه خدمات مهندسی از این طریق اعلام کرد.

تصاویر
  • جلسه رئیس دفتر نمایندگی زابل با شهردار واعضای شورای اسلامی شهرستان زهک
  • جلسه رئیس دفتر نمایندگی زابل با شهردار واعضای شورای اسلامی شهرستان زهک