Menu

خبرها

یکشنبه 09 دی 1397
تعداد بازدید: 302
تعداد نظرات: 0

بازرسی ایمنی مدارس و مراکز پیش دبستانی سطح استان

با توجه به دستور دادستان محترم استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان بازدیدهای میدانی از وضعیت ایمنی مدارس سطح استان  را با همکاری ارگان های مرتبط آغاز نمود. 

در این بازدید ها چک لیست های ایمنی مطابق با ضوابط و مقررات تکمیل و گزارش های نهایی به دادستان محترم ارسال خواهد شد. 

همکاران علاقه مند به حضور در این بازدیدهای داوطلبانه می توانند با واحد نظارت و اجرای سازمان تماس حاصل نمایند. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

تصاویر
  • بازرسی ایمنی مدارس و مراکز پیش دبستانی سطح استان
  • بازرسی ایمنی مدارس و مراکز پیش دبستانی سطح استان