05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 13 اردیبهشت 1388

  قبل توجه متقاضيان شركت در آزمون (حدنصاب قبولی در آزمون)

امتیاز: Article Rating
بدینوسیله به اطلاع می رساند باتوجه به ابهامات برخی از متقاضیان شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه 1389،حدنصاب قبولی در ازمون های ورود به حرفه كلیه رشته های مهندسی خرداد ماه 1389 صرفاًبرمبنای پاسخگویی صحیح به 50 درصد گزینه ها بوده ومشمول هیچ گونه جبران كسری نمره نخواهد بود.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز