05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 22 آبان 1402

  دوره آموزشی «طراحی سازه ای و ضوابط اجرایی دیوارهای غیرسازه ای ساختمان ها – الزامات وال پست

امتیاز: Article Rating

همکار گرامی 

به آگاهی می رساند سازمان در نظر دارد دوره آموزشی «طراحی سازه ای و ضوابط اجرایی دیوارهای غیرسازه ای ساختمان ها الزامات وال پست (مطابق پیوست ششم استاندارد 2800) جهت رشته های عمران و معماری بصورت حضوری و مجازی برگزار نماید.

زمان برگزاری: 27 لغایت 28 آبانماه

ساعت برگزاری: 8 الی 11 و 14 الی 18

محل برگزاری: مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان واقع در انتهای بلوار بزرگمهر

لینک مجازی: http://vc.hatef.ac.ir/rns24ai9zgsv

 از همکاران محترم دعوت می شود با توجه به اهمیت موضوع در دوره مذکور حضور به هم رسانند. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز