05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 شهریور 1402

  برنامه زمانبندی اصلاح شده دوره های آموزشی نظارت بر ساخت و ساز روستایی

امتیاز: Article Rating

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی نظارت بر ساخت و ساز روستایی - شهریور 1402 را از فایل پیوست دانلود نمایید. 

دوره ها به صورت غیرحضوری(مجازی) برگزار می گردد.

حضور در کلیه کلاس ها الزامی است.

لینک ورود به سامانه الکترونیکی به آدرس lms.hatef.ac.ir می باشد.

گواهی آموزشی مربوطه منوط به حضور کامل در کلاسها و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره می باشد.

   آزمون پایان دوره حضوری و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز