05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: شنبه 07 مرداد 1402

  اسامی بروز شده باشگاه های طرف قرارداد سازمان ویژه اعضای سازمان

امتیاز: Article Rating

همکار گرامی

با سلام

به اطلاع متقاضیان استفاده از باشگاههای ورزشی می رساند در صورت تمایل برای ثبت نام و دریافت معرفی نامه به واحد بیمه و رفاه مراجعه فرمائید.

ضمنا اسامی بروز شده و هزینه ثبت نام باشگاه ها  درفایل پیوست قرارداده شده است. 

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز