Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

ﺳﻪشنبه 17 آذر 1394
مقرر گردید جهت همکاران خدمات و حراست لباس فرم خاص پیش بینی شود و همکاران ملزم به پوشیدن آن باشند. در ابتدا آقای دکتر نرماشیری ریاست سازمان گزارش عملکرد درخصوص پیشرفت فیزیکی دفاتر نمایندگی را ارائه نمودند و مقرر شد که ایشان نسبت به ترمیم بودجه اقدام نمایند. آقای دکتر نرماشیری گزارش مربوط به عملکرد خانم درخشنده را ارائه نمودند و مقرر شد که نامبرده بمدت یک هفته از کار تعلیق و هیأترئ...
ﺳﻪشنبه 17 آذر 1394
با انتقال مبلغ 1/300/000/0 تومان سپرده سازمان از بانک تجارت به بانک ملت موافقت شد. مقرر گردید دبیر سازمان خانم پودینه درخصوص استعلام از سازمان های استان های دیگر از رابطه داشت نقشه دفاتر در سازمان نامه تعهد آقای ابراهیمی در رابطه با تخلف جعل و اسکن نظارت مطرح گردید. تفاهم نامه گروه تخصصی برق و تفاهم نامه با شرکت برق تنظیم گردید و مقرر گردید پس از تغییرات مطرح شده در هیأ...
ﺳﻪشنبه 17 آذر 1394
در ابتدای جلسه آقای دری مشاور مالی سازمان درخصوص صورتهای مالی ترازنامه سال 93 توضیح دادند پس از بررسی و بحث توسط اعضای هیأت مدیره به تصویب رسید. برنامه زمانبندی مجمع عمومی سالانه مطرح گردید و مقرر شد مجمع نوبت اول 16 خرداد ماه و مجمع نوبت دوم 23 خرداد ماه برگزار گردد و اطلاع رسانی مجمع طبق مقرر ات انجام گیرد .
ﺳﻪشنبه 17 آذر 1394
مقرر گردید یک نفر لیسانس به بالا با مدرک حسابداری از طریق درج اگهی روزنامه و مصاحبه علمی جهت امور مالی و حسابداری استخدام گردد. مقرر گردید جهت تسهیل در تردد معلولین و مناسب سازی محیط شهری معماری و مسکونی جهت معلولین نسبت به ایجاد رمپ مناسب و سایر تمهیدات لازم اقدامات لازم توسط دفاتر طراحی معمول گردد. با درخواست کمیته رفاه و ورزش در مورد برنامه های ورزشی و آموزشی و رفاهی موافقت شد...
ﺳﻪشنبه 17 آذر 1394
گزارش کارکرد مالی ساختمان های ماده 100 شهرداری مطرح شد و مقرر شد گروه تخصصی عمران گزارش و چک لیست برای بازدید از پروژه های ماده 100 تهره نماید مقرر گردید آقای دکتر نرماشیری و آقای مهندس جمشیدزهی درخصوص امکان تهیه نرم افزار نظارت برای موبایل و امکان ارتباط با نرم افزار ارجاع نظارت مهندس موجود اقدام نمایند. آمار توزیع سر رسید تا تاریخ 23/1/94 تهیه و ثبت گردید. مقرر گردید ...
ﺳﻪشنبه 17 آذر 1394
مقرر گردید به مناسبت روز ولادت حضرت فاطمه مراسم جشن و نشستیبا حضور هیأت مدیره خانم دکتر اربابی خانم دکتر مهنا و بانوان مهندس عضو سازمان (پروانه دار) تشکیل گردید قرار شد خانم پودینه به عنوان دبیر مراسم معرفی گردند. گزارش سازمان بازرسی قرائت گردید و آقای مهندس جمشیدزهی در این خصوص توضیح دادند که آقای چراغی برخی از ایرادات سیستم رد ارجاع را برطرف کرده اند و چند مورد جزیی باقی مانده است مقرر ...
دوشنبه 16 آذر 1394
نامه مدیر کمیته امداد شهرستان زاهدان مبنی بر کمک مالی به کمیته مطرح گردید و با مبلغ 000/000/3 (3 میلیون ) تومان موافقت گردید نامه شماره 2396597/1 تاریخ 10/12/93 نامه آقای مهندس بیجار ریاست دفتر نمایندگی خاش مطرح گردید و با این مورد مخالفت گردید نامه شماره 93/121/الف مورخ 18/12/93 نامه آقای صفری مبنی بر نرخ و تعرفه تاکسیرانی جهت ایاب و ذهاب مطرح گردید و با قیمت های ذکر شده در نام...
دوشنبه 16 آذر 1394
در شروع جلسه درخصوص تخفیف مسکن مهر درخصوص بحث اجرا با توجه به نامه اداره راه و شهرسازی مقرر گردید میزان تخفیف پیشنهاد شده در کمیته مجریان اعمال گردد. پس از بحث و بررسی درخصوص سال مالی 94 مقرر گردید با توجه به درخواست های تعدادی از همکاران و مالکین شروع سال مالی اصلاح گردد و از 31/2/94 شروع گردد. مقرر گردید تعرفه خدمات مهندسین جهت بررسی و تأیید و در هیأت 4 نفره مطرح گردد. ...
دوشنبه 16 آذر 1394
نامه مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص عدم کسب مجوز از این اداره قرائت شد و با توجه به اینکه پس از سه دفعه مکاتبه با این اداره جوابی دریافت نگردیده مقرر گردید جوابیه قاطع توسط ریاست سازمان تهیه و محرمانه ارسال گردد. نامه مسکن مهر سه خانواری با توجه به صحبت شفاهی آقای مهندس مالکی ریاست اداره راه و شهرسازی مجدداً بر مواضع ریاست سازمان تأکید شد و مقرر گردید سازمان منتظر جوابیه نامه از...
دوشنبه 16 آذر 1394
درخصوص هدیه پیشکسوتان روز مهندس مقرر گردید کارت هدیه به مبلغ 000/300 تومان برای هر نفر تهیه گردد و جهت جایزه مسابقه روز مهندس کارت هدیه به مبلغ 000/100 تومان به تعداد 10 نفر تهیه گردد. مقرر گردید به یک نفر از نظام کاردانی که از سوی نظام کاردانی معرفی می شود کارت هدیه به مبلغ 000/300 تومان (همان هدیه پیشکسوتان) اعطا شود. مقرر گردید جهت قدردانی از خانواده در گذشتگان مهندس یک عدد ج...
صفحه 9 از 13ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها