Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
در خصوص نامه رئیس کمیته مصالح سازمان جهت الزام استفاده از تیرچه صنعتی مقرر گردید موضوع در گروه تخصصی عمران بررسی شود و نتیجه به هیات مدیره منعکس شود. مبالغ تبلیغات نشریه هفت خوان بدون تغییر و مشابه گذشته انجام می شود برای سررسید تعرفه پیشنهادی تصویب شد تا سقف 40 درصد تخفیف در اختیار رئیس سازمان است. با تعرفه تبلیغات در سایت سازمان موافقت گردید و مقرر گردید فعلاً تا پایان سال اجرا گرد...
شنبه 11 دی 1395
نامه شماره 24/94 مورخ 20/10/94 مشاور مالی سازمان در خصوص بودجه مطرح و مبالغ پیشنهادی اعضاء محترم هیات مدیره مشخص گردد. پیرو مصوبه قبل هیات مدیره مبنی بر خرید سررسید از خانه عمران مقرر گردید آقای مهندس شایان با هماهنگی رئیس سازمان هماهنگی لازم جهت خرید را انجام دهد. مقرر گردید تغییرات ساختمان براساس مصوبات قبل انجام گیرد.ضمناً کار براساس مدیریت پیمان انجام و جهت مدیریت آن با مهندس...
شنبه 11 دی 1395
نامه شماره 24/94 مورخ 20/10/94 مشاور مالی سازمان در خصوص بودجه مطرح و مبالغ پیشنهادی اعضاء محترم هیات مدیره مشخص گردد. پیرو مصوبه قبل هیات مدیره مبنی بر خرید سررسید از خانه عمران مقرر گردید آقای مهندس شایان با هماهنگی رئیس سازمان هماهنگی لازم جهت خرید را انجام دهد. مقرر گردید تغییرات ساختمان براساس مصوبات قبل انجام گیرد.ضمناً کار براساس مدیریت پیمان انجام و جهت مدیریت آن با مهندس...
شنبه 11 دی 1395
مکاتبات با واحد ها و دفاتر نمایندگی جهت اعلام بودجه مورد نظر تا حداکثر 8/11/94 به سازمان اعلام شود. جلسه مجمع عمومی سازمان جهت تصویب بودجه پیشنهادی سال 95 و تراز سال 94 مقرر شد جلسه نوبت اول 11/12/94 و در صورت به حد نصاب رسیدن نوبت اول،جلسه نوبت دوم 16/12/94 برگزار شود ،درج آگهی 20/11/94 از طریق مختلف آگهی شود .جلسه هیات مدیره 18/11/94 جهت بررسی تراز و بررسی بودجه پیشنهادی تشکیل گردد. ...
شنبه 11 دی 1395
نامه گروه نقشه برداری در خصوص شکایت از راه و شهرسازی جهت تفکیک آپارتمانها مطرح و مقرر گردید موضوع با اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک مکاتبه گردد. در خصوص ماده 35 نظارت عالیه بر ساخت و سازها مقرر گردید رئیس سازمان موضوع را بررسی و اقدام نماید. مقرر گردید مجدداً برای کمیته ها فراخوان داده شود. پیشنهاد هیات رئیسه در خصوص تفویض اختیار اعضای محترم هیات مدی...
شنبه 11 دی 1395
در خصوص ایجاد نمایندگی در شهرستانها مقرر گردید مهندس خمر اطلاعات لازم در خصوص تمام شهرهای استان را جمع آوری گردد و جهت تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه دهد. سر رسید دستیار مهندسی خانه عمران به تایید رسید و مقرر گردید مهندس شایان اقدام لازم را انجام دهد. نامه مورخ 22/1951 مورخ 94/10/9 مسئول انفورماتیک در خصوص خرید دوربین مطرح و مقرر گردید با هماهنگی مهندس شیرزایی اقدام لازم انجام گی...
پنجشنبه 10 دی 1394
درخصوص کمیته ها بحث و تبادل نظر و به شرح زیر تصمیم گیری شد: آقای دکتر نرماشیری (کمیته مشورتی و پژوهش ) آقای دکتر خمر (گاز و مکانیک و رفاه و ورزش و مصالح) آقای مهندس شیرزایی(مصالح و ارجاع نظارت و مجریان ذیصلاح و محاسبات سازه و ژئوتکنیک) خانم مهندس پودینه(بانوان) آقای دکتر قصری (ضوابط معماری و شهرسازی و کنترل نظارت و آموزش داخلی و تبصره 7) آقای م...
پنجشنبه 10 دی 1394
پیرو مصوبه قبل مبنی بر معرفی 100 نفر جهت وام 3 میلیون تومانی بانک رسالت و ثبت نام 314 نفر به روش قرعه کشی تعداد یکصد نفر انتخاب و مقرر گردید به بانک معرفی شوند. برای واحدهای صنعتی مقرر گردید درخصوص مجری از کمیته مجریان نظر خواهی شود و برای تأسیسات و برق مطابق تعرفه رشته عمران عمل شود. درخصوص مذاکره با اداره کل دارایی آقایان مهندس جمشیدزهی و خمر انتخاب شدند. چارت پیشنهادی...
پنجشنبه 10 دی 1394
درخصوص اضافه زیربنا احداث شده توسط بعضی از مالکین مقرر گردید براساس مصوبات گذشته عمل شود ضمناً مقرر گردید به اعضا اعلام شود حتی الامکان از احداث بنا بیشتر از پروانه صادره جلوگیری کنند. نامه شماره 020522 مورخ 25/8/94 نمایندگی سراوان مطرح و هیئت مدیره با آن مخالفت شد. نامه شماره 20922 مورخ 30/8/94 نمایندگی زابل مطرح و هیئت مدیره با آن مخالفت کرد. بازرسان اصلی هیئت مدیره سا...
پنجشنبه 10 دی 1394
مقرر گردید دفاتر نمایندگی طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه داده و پرسنل فعلا جابجا نمی شوند در مورد دفاتر دارای 3 عضو مقرر گردید 2 نفر به انتخاب اعضا هیأت مدیره به آنها اضافه شود. همچنین آقای مهندس خمر بعنوان نماینده هیئت مدیره درخصوص دفاتر نمایندگی هماهنگی لازم انجام دهد. درخصوص کمیته های مختلف سازمان مقرر گردید فراخوان جذب اعضا انجام شود و همچنین مقرر گردید لیست کمیته های موج...
صفحه 5 از 13ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها