Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
مقرر گردید اعضای محترم هیات مدیره نسبت به بررسی تعرفه سال 94 و اعلام نظر نسبت به تعرفه سال 95 اقدام نمایند. مقرر گردید جناب آقای دکتر قصری شرح خدمات رشته های هفتگانه را بررسی و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به رئیس سازمان جهت بررسی بیشتر و طرح در هیات مدیره تحویل دهد. در خصوص اعضای شورای انتظامی دوستان محترم زیر مطرح و در نهایت پس از رای گیری لیست منتخب به شرح ذیل اعلام گردید. 1...
شنبه 11 دی 1395
در خصوص بند 13 مصوبه شماره 19 مورخ 15/12/94 آقایان مهندس شیرزایی و مهندس جمشیدزهی پس از مشورت با کمیته تخصصی تصمیم گیری به شکل زیر انجام شد. مهندس عمران و معماری پایه 1 پانصد متر پایه 2 چهارصد متر و پایه 3 سیصد متر برای مهندسین تاسیسات برقی و مکانیکی دو برابر سهمیه مذکور موافقت شده است. مقرر گردید جهت بیمه مهندسی و مسئولیت سال آینده پس از مذاکره با بیمه دانا در صورت منطقی بودن قیمت ها...
شنبه 11 دی 1395
مقرر گردید قرارداد آقای دری مشاور مالی و آقای کرد مشاور حقوقی تمدید و به مبلغ آنان 20 درصد افزوده گردد. مقرر گردید با موسسه حسابداری سازمان قرارداد به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال منعقد گردد. مقرر گردید آیین نامه انضباطی سازمان تا پایان فروردین ماه توسط مهندس جمشیدزهی تهیه و ارائه گردد. روند اجرایی نمودن اخلاق حرفه ای توسط آقای دکترمهدی اژدری مقدم پی گیری گردد. مق...
شنبه 11 دی 1395
با توجه به برنده مناقصه برای یک شیفت به مبلغ 000/000/365 ریال انتخاب شده و با عنایت به افزایش درخواست اعضاء و نیاز به اجرای برنامه در دو سانس پس از رایزنی به برنده مناقصه مقرر گردید مواردی که بنا به مناقصه گذاشته شده بود (مجری-گروه سون-خواننده بلوچ-خواننده زابلی-گروه رقص شمشیر و پذیرایی )کلاً به مبلغ 000/000/600 ریال انجام شود هزینه رفت و آمد گروه سون و اقامت آنها به عهده سازمان است.همچنین هزینه س...
شنبه 11 دی 1395
برای جشن روز مهندس مقرر گردید پس از ثبت نام چنانچه تعداد ثبت نامی بیش از ظرفیت سالن فردوسی باشد مراسم در دو شیفت انجام شود. درخواست کارکنان مبنی بر تخصیص بن کتاب مطرح و موافقت شد. نامه خانم نخعی در خصوص چگونگی تقسیم کار مقرر گردید کارهای بالای 2000 متر تقسیم گردد. نامه شماره 493020/19/الف مورخ 20/11/94 اداره کل راه و شهرسازی در خصوص بازرسان سازمان مطرح و مقرر گردید به نح...
شنبه 11 دی 1395
مقرر گردید جهت مشارکت اعضای سازمان در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بیانیه ای از طرف هیات مدیره صادر و اطلاع رسانی گردد. مقرر گردید با توجه به نواقص متعدد سیستم ارجاع نظارت فعلی نسبت به تعویض آن با برنامه جدید اقدام و متناسب با نیاز فعلی استان و سازمان تهیه شود. مقرر گردید به منظور تقویت دفاتر طراحی حداکثر تا سقف هزار متر مربع به مسئولین دفاتر خارج از سیستم ارجاع نظار...
شنبه 11 دی 1395
مقر گردید مهندسانی که یکبار از مجتمع مشهد استفاده نموده اند جهت ایام عید سال 95 از لیست حذف شوند و اولویت با کسانی که استفاده ننموده اند می باشد .جهت مجتمع رفاهی رویان در ایام عید جهت استفاده هر مهندس عضو سازمان 5 روز موافقت شد و برای مجتمع رفاهی رویان منعی جهت استفاده اعضای نمی باشد. جهت تهیه نرم افزار رفاهی سازمان توسط آقای احسان دانشور تهیه شده است با کلیات موافقت شد و مقرر شد مبلغ مور...
شنبه 11 دی 1395
در خصوص ایجاد کمیته محاسبات در شهرستانها مقرر شد شهرستانهای که آمادگی انجام این کار را دارند کمیته مذکور را تشکیل دهند. مصوبه شماره 11 به شماره نامه 30/2072 مورخ 29/10/94 کمیته ارجاع نظارت مطرح و به شرح زیر موافقت گردید: براساس برش زمانی قرارداد نظارت از ظرفیت ارجاع خارج شود در خصوص اختصاص سهمیه نظارت مسئولین دفاتر مقرر گردید نظر کمیته ارجاع نظارت اخذ و فرآیند کار توسط این کمیته مشخص و...
شنبه 11 دی 1395
نامه گروه تخصصی برق در خصوص خرید دستگاه اندازه گیری مقاومت تیر مطرح و موافقت گردید. آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان به امضاء هیات مدیره ایمیل شد و مقررگردید در جلسه مورخ 18/11/94 بعد از گروه تخصصی معماری بررسی شود. در خصوص تعرفه مسکن مهر مقرر گردید هر نفر فقط یکبار از تعرفه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی استفاده نماید. در مورد شهردارانی که بدون هماهنگی با سازمان نظام مهندسی...
شنبه 11 دی 1395
از کاندیداتوری آقای دکتر مهدی اژدری مقدم در هیات رئیسه شورای مرکزی حمایت همه جانبه صورت گیرد. از طریق نوشتن نامه و امضای آن توسط اعضاء مراتب تغییرات به مبحث دوم مقررات ملی پی گیری شود. براساس تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی مقرر گردید حق الزحمه مدرسان دوره های برگزارشده(نامه مورخ 6/11/94 خانم زهرا سالاری مسئول آموزش سازمان پرداخت گردد)در خصوص پاداش خانم سالاری...
صفحه 4 از 13ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها