Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
با درخواست نماینده هیات مدیره در کمیته کنترل ضوابط معماری و شهرسازی آقای مهندس عبدالباسط بزرگ زاده جایگزین مهندس میعاد سلامتی (بدلیل عدم حضور در شهر زاهدان گردید). با درخواست آقای مهندس محمد حیدری بازرسی سازمان مبنی بر انصراف از کمیته ارجاع نظارت موافقت و مقرر گردید با هماهنگی آقای مهندس جمشیدزهی و مهندس شیرزایی یک نفر جایگزین معرفی شود که این پیشنهاد مورد تایید هیات مدیره می باشد در خصوص...
شنبه 11 دی 1395
با پیشنهاد کمیته مجریان و آموزش داخلی سازمان به منظور رشد و اعتلای کیفیت ساخت و ساز مقرر گردید جهت متقاضیان سرپرست کارگاه دوره های آموزشی با حداقل هزینه بر گزار و منعی برای شرکت عموم مهندسان متقاضی وجود نداشته باشد. با درخواست خانم مهندس روستا در خصوص فرهنگ سازی سایت و پاپلوت ترویج مقررات ملی ساختمان موافقت شد. با عنایت به نامه شماره 1196/95 مورخ 4/3/95 حق بیمه قرارداد شماره 1501 مور...
شنبه 11 دی 1395
در خصوص برگزاری گروههای تخصصی شورای عمومی مقرر گردید اعضای هیات مدیره به شرح ذیل در جلسات شرکت نمایند. گروه نقشه برداری مهندس شیرزایی گروه مکانیک مهندس خمر گروه برق مهندس شایان گروه انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست مهندس خمر گروه تخصصی عمران مهندس شیرزایی گروه شهرسازی مهندس غلامعباس تبتی خدمات مهندسی و پروانه اشتغال مهندس جمشیدزهی گروه ترافیک مهندس جمشیدزهی بانک ،بیمه کیفیت،بازرسی فنی...
شنبه 11 دی 1395
درخصوص تعرفه کنترل محاسبات برای رشته های مختلف بحث و بررسی و به صورت زیر تصمیم گیری شد : 1.تعرفه ها طبق روال گذشته از مهندس اخذ گردد. 2.کنترل دفترچه و نقشه های محاسبات سازه برای هر متر مربع پانصد ریال و  برای حداقل آن 000/400 ریال و حداکثر آن دو میلیون ریال تمام 3.کنترل نقشه های معماری متر مربع 300 ریال و حداقل 000/250 و حداکثر 000/000/1 ریال 4.کنترل نقشه های تاسیسات مکانیکی متر مربع 1...
شنبه 11 دی 1395
درخواست نمایندگی زابل جهت تعیین متراژ کارکرد عمران و تاسیسات مقرر شد مطابق روال گذشته تا نرم افزار جدید انجام شود. اعضای کمیته ها و گروههای نظارت سازمان پس از رای گیری توسط اعضای هیات مدیره  به شرح ذیل انتخاب گردید: کمیته محاسبات سازه:هادی بینقی-امیر تاره مهر –علی پوراربابی –رضا سرحدی نیا-هادی قائم دوست و نمایندگان هیات مدیره مهندس شیرزایی و مهندس جمشیدزهی کمیته ژئوت...
شنبه 11 دی 1395
جهت خرید دوربین تحت شبکه برای سازمان مقرر گردید از شرکت فن آوران امن یاشار خریداری گردد.پیگیری موضوع با آقای مهندس شیرزایی می باشد. جهت انتخابات شورای مرکزی مقرر گردید اعضای زیر به عنوان نماینده سازمان معرفی گردند. آقای مهندس شایان-آقای دکتر اژدری مقدم به اتفاق آرای هیات مدیره سازمان مخالف خود را با هر گونه تفویض اختیار به انجمن صنفی مجریان و سازندگان یا هر گونه موسسه دیگری اعلا...
شنبه 11 دی 1395
نامه شماره 22/2398 مورخ 29/1/95 کمیته مجریان مطرح و مقرر گردید با هماهنگی مهندس شیرزایی و مهندس شایان و مهندس عربی موضوع بررسی و به هیات مدیره ارائه گردد. جهت گروههای نظارتی مقرر گردید رئیس سازمان نسبت به تشکیل آن اقدام و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد را به هیات مدیره ارائه دهند. نامه شماره 22/2399 مورخ 29/1/95 کمیته مجریان مطرح و مقرر گردید تا ابلاغ مصوبه جدید مبحث دوم مقررات ملی...
شنبه 11 دی 1395
جهت تعرفه گروه الف با عنایت به اینکه معمولا قشر آسیب پذیر جامعه اقدام به ساخت می نمایند و به جهت رونق ساخت و ساز در سه ماه اول سال تخفیف 20 درصد اعمال شود علاوه بر این رئیس سازمان در تمامی گروهها بنا بر مصلحت تاسقف 10 درصد و برای تمامی شهرستانها می تواند تخفیف در نظر گیرد. سهمیه دفاتر براساس تعرفه قبل برای سال 95 تمدید گردید(1000 متر مربع برای مسئولین دفاتر ) نقشه های معماری ساخت...
شنبه 11 دی 1395
در خصوص ضمائم مربوطه به تعرفه سال 1395 بحث و بررسی و در نهایت به تصویب رسید. در خصوص مهندسان مجری مقرر گردید تا تعیین تکلیف نهایی براساس تعرفه و مصوبات سال 94 اجرا گردد.
شنبه 11 دی 1395
در خصوص تعرفه سال 1395 با عنایت به اعلام تعرفه از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور مقرر گردید تعرفه های مذکور بنا بر سال جاری قرار گیرد. مقرر گردید حقوق پرسنل پانزده درصد افزایش یابد ضمناً مقرر گردید به مسئولین مبلغ دو میلیون پانصد هزار ریال به صورت ماهانه حق مسئولیت پرداخت شود.در خصوص کارانه و اضافه کار رئیس سازمان تصمیم گیری نماید. مقرر گردید قرارداد استخر به مدت دو ماه ...
صفحه 3 از 13ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها