Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 495
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 21 شهریور ماه 95

  • آئین نامه انضباط کار مطرح و به تائید هیات مدیره رسید.
  • قرارداد هیات تیراندازی مطرح و مقرر شد تا تعیین تکلیف هیات تیراندازی استان و شهرستان زاهدان  هیچ انجام نشود.
  • کارکرد دفاتر نمایندگی سازمان انجام شود.
  • مقرر گردید جلسات هیات مدیره به صورت متناوب در دفاتر نمایندگی انجام شود.
  • در خصوص اجرای آئین نامه مالی و مالیاتی ابلاغی شورای مرکزی و به منظور رعایت مفاد آن  به شرح ذیل تصمیم گیری شد نامه015/95 مورخ 14/6/95  مشاور مالی سازمان قرائت شد.

الف: بند 1-12  تا سقف بیست میلیون ریال مسئول امور اداری پس از تایید رئیس سازمان

ب: بند 2-12 تا سقف دویست میلیون ریال به رئیس سازمان تفویض گردید.بند 3-12 تا سقف سیصد میلیون ریال در اختیار هیات رئیس سازمان.

بند 24 آیین نامه اعضای کمیسیون معاملات رئیس سازمان خزانه دار سازمان، نماینده منتخب هیات  مدیر مهندس شیرزائی، مسئول مالی خانم شکری مسئول امور اداری خانم هاشم زهی و مدیر واحد خدمت یا متقاضی  بدون داشتن حق رای انتخاب شد.

  • نامه اداری مشاور مالی سازمان در خصوص گزارش بودجه مصوب و عملکرد 4 ماهه سازمان قرائت گردید.
  • در خصوص نامه شماره 5037/م مورخ 18/6/95 راه و شهرسازی مقرر شد گزارش حسابرسی و صورت جلسات مجمع عمومی به راه و شهرسازی ارائه شود.
  • مقرر شد سقف متراژ نظارت در بازه زمانی 36 ماهه پایه یک به 6000(شش هزار )، پایه دو 4500( چهار هزار و پانصد متر مربع) و پایه 3 به 3000(سه هزار) متر مربع افزایش یابد.