Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 488
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 6 آذر ماه 95

 • نامه شماره 4965/ص 15 مورخ 22/7/95 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیته ژئوتکنیک ارجاع گردد.
 • در خصوص اعزام اعضاء سازمان به کربلا به صورت زمینی مقرر گردید پس از ثبت نام و تعیین تکلیف تعداد اعضاء رئیس سازمان در خصوص نحوه استخدام تصمیم گیری نماید.
 • با عنایت به استعفای آقای مهندس هومن حدادی از کمیته کنترل مکانیکی و موافقت هیات مدیره با استعفای نامبرده مقرر گردید از آقای مهندس حسین افقهی در این کمیته استفاده شود.


  • در این مورد از اعضاء کانون کاروانها و یا مهندسان شهرهای همجوار استفاده شود.
  • در خصوص جلسه هیئت رئیسه سازمان با مدیر کل محترم استانداری و تحقیقات صنعتی و سایر اعضاء کار گروه  مصالح ساختمانی استان مقرر گردید موضوع استفاده از مصالح استاندارد و تبعات
  • عدم استفاده از مصالح استاندارد اطلاع رسانی شود و همچنین لیست واحدهای تولیدی دارای استاندارد به اطلاع اعضا برسد.
  • نامه شماره 49665/ص15 مدیر کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مطرح و مقرر گردید موضوع تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های ژئوتکنیک  به اداره کل راه و شهرسازی اعلام گردد.
  • مقرر کردید جهت بررسی صورت های مالی سال 95 از شرکت های حسابرسی استفاده گردد.
  • جدول نمایه ای بودجه مصوب و عملکرد تا پایان مهرماه سال 1395 توسط مشاور مالی سازمان مطرح و به استحضار اعضاء محترم هیات مدیره و بازرس رسید.
   • درخصوص نامه آقای امین خواجه علی در خصوص عدم وجود مهندس طراح در شهر سیب و سوران و شهرهای کوچک مقرر گردید.