Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 487
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 16 آبان ماه 95

 • نامه شماره 2619 مورخ 10/7/95 کانون کاردان ها قرائت و مقرر گردید با هماهنگی دفتر نمایندگی زابل جهت شهرهای زهک ، هامون، نیمروز و هیرمند در حدود صلاحیت ارائه خدمات نمایند.
 • نامه شماره 430/37815 مورخ 8/8/95 دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی قرائت و مقرر گردید نظرات پیشنهادی هیات مدیره بازرسان و شورای انتظامی در خصوص قانون جدید نظام مهندسی ارائه شود.
 • نامه شماره 400/37675 مورخ 8/8/95 وزارت راه و شهرسازی قرائت گردید.
 • نامه شماره  400/37664 مورخ 8/8/95 وزارت راه و شهرسازی در خصوص تفکیک آزمون طراحی و نظارت رشته تاسیسات مکانیکی و برقی قرائت گردید.
 • نامه تشکیل دبیرخانه همایش معماری و شهرسازی سازمان میراث فرهنگی قرائت و مقرر گردید با هماهنگی کمیته معماری و شهرسازی اقدام شود.
 • با درخواست معرفی وام بانک رسالت جهت زائرین عتبات عالیات موافقت گردید.
 • با کلیات آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین شود.
 • اعضای کمیسیون نقشه برداری به شرح ذیل پیشنهاد و انتخاب گردید آقای مهندس یارمحمدی، آقای مهندس رضایی، خانم مهندسی علی صوفی، آقای مهندس جمال زهی و خانم مهندس سرگزی
 • نامه شماره 16/7-22/2297 مورخ 8/8/95 فرماندار محترم شهرستان سرباز مقرر شد فراخوان از مهندسان جهت تمایل به همکاری داده شود و چنانچه از خدمات مهندسان میسر نباشد از خدمات کاردان ها متناسب با صلاحیت آنان استفاده شود.
 • نمودار پیشنهادی تفکیک و افراز اراضی داخل محدوده شهری قرائت و مقرر گردید به منظور اجرایی شدن استفاده از خدمات مهندسان شهرساز جلسه مشترکی با معاونت محترم امور هماهنگی عمرانی و مدیر کل محترم راه و شهرسازی برگزار گردد.
 • نامه آقای مهندس خواجه علی در خصوص اجرایی شدن بخشنامه منع حضور کارکنان وزارت راه و شهرسازی در کمیته های کنترلی مقرر شد آقای مهندس محمدپور طبی و مهندس مهدی صفاری جایگزین آقایان مهندس بزی و صدرایی قرائت و مقرر گردید به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.
 • دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اضافی در ساختمان ها قرائت و مقرر گردید به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.
 • با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت رئیسه دفاتر نمایندگی سازمان آقای عبدالرحمن نارویی به عنوان رابط نیکشهر، آقای محمدسعید ملازهی رابط سیب و سوران و کنارک محمدشریف حسین بر انتخاب گردیدند.
 • مقرر شد تا سقف یکصد مترمربع جهت اضافه متراژ ساختمانهایی که دارای اضافه مساحت دارند و سقف ظرفیت مهندسان تکمیل شده است در نظر گرفته شود
 • جهت تمدید پروانه ساختمانهایی که مهندس ادامه نظارت آنرا تقبل می نماید مقرر شد تمدیدها یکساله باشد. فرم های تمدید نظارت تدوین و جزء کارکرد مهندسی ثبت و بلافاصله آزاد سازی انجام شود.
 • جهت تمدید پروانه ساختمانهایی که به هر دلیل مهندسی ادامه نظارت را تقبل نمی نماید مقرر گردید اگر پیشرفت فیزیکی بیش از 75% باشد مالک راسا نسبت به انتخاب مهندسی ناظر اقدام نماید چنانچه پیشرفت فیزیکی بیش از 50% باشد مطابق بند 10 فرم های تمدید نظارت تدوین و جزء کارکرد ثبت و بلافاصله آزادسازی انجام شود چنانچه در صد پیشرفت فیزیکی زیر پنجاه درصد باشد مطابق ساختمان های معمول ارجاع نظارت انجام و جزء کارکرد مهندسی ثبت بدون آزادسازی و تا یکسال تمدید شود. در هر حالت این بند بایستی فصل مشترک کار توسط دو مهندس ناظر قدیم و جدید تنظیم شود. ضمنا ارجاع نظارت در پروژه های زیر 75% پیشرفت فیزیکی بایستی انجام شود.
 • مقرر شد به استناد بند 14-4-5 مبحث دوم مقررات ملی چنانچه بدون قصور ناظر مالک فقط تا 15% مدت زمان کمترین مدت دوره نظارت(18ماه) فرصت انصراف از ساخت را خواهد داشت و در قرارداد تعهد نظارت قید شود که امضای قرارداد به منزله شروع دوره نظارت خواهد بود.
 • مقرر شد جهت ساختمانهایی که مالک هزینه حق الزحمه مهندسان را پرداخت نموده اند ولی تائیدیه از سازمان اخذ ننموده باشد و در نتیجه پروانه ساختمان را دریافت نکرده باشد بایستی تفاوت تعرفه جاری با تعرفه زمان ثبت و پرداخت حق الزحمه محاسبه و از مالک دریافت شود.