Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 466
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 18 مهر ماه 95

  • نامه شماره 27432/19 الف مورخ 18/07/95 مدیر کل شهرسازی استان در خصوص اخذ درصد حق الزحمه خدمات مهندسی دریافتی از اعضا مقرر شد از تعاونی های مسکن مهر بابت طراحی 5% اخذ نشود ولی در سایر موارد با عنایت به ارائه خدمات به مهندسان کما فی السابق درصد حق الزحمه خدمات مهندسی از اعضا دریافت گردد.
  • نامه شماره 27456/19 الف مورخ 18/07/95 مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص شکایات تعدادی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مبنی بر عدم حضور فیزیکی برخی از اعضا در استان و استفاده از پروانه نامبردگان علیرغم اقامت یا نقل مکان به سایر استانها قرائت  مقرر گردید پاسخ نامه راه و شهرسازی داده و تا آخر مهرماه 95 فرصت تکمیل فرم خود اظهار داده شود و چنانچه اعضا این فرم را تکمیل نمایند در سیستم نرم افزار غیرفعال شوند، پس از تکمیل فرم و اتمام مهلت تصمیم مقتضی توسط هیئات مدیره در خصوص اعضایی که در استان حضور ندارند اعمال شود.
  • پیرو مصوبه قبلی هیات مدیره مبنی بر بررسی و موافقت با کلیات پایش سرمایه های اجتماعی مهندسان مقرر شد آقای دکتر نرماشیری به عنوان مدیر پروژه و هماهنگی همایش معرفی گردد.
  • مقرر شد جهت مقرر نمایشگاهی BIGS آقای مهندس شایان جهت هماهنگی و مدیریت آنرا عهده دار شدند در راستای اجرایی شدن مصوبه رفاهی مجمع عمومی انجام شود.
  • مقرر شدن فراخوان ثبت نام داوطلبین هفتمین دوره هیات رئیسه گروههای تخصصی با اعلام شرایط داوطلبی به اعضا اطلاع رسانی شود.
  • نامه شماره 26654/ش.م مورخ 13/07/95 شورای مرکزی در خصوص مصرفی و استفاده از خدمات کارشناسان ماده 27 مقرر شد با بانک ها مکاتبه گردد.
  • نامه شماره 2096 مورخ 08/07/95 شهردار زهک مبنی بر استفاده از خدمات کانون کاردان ها قرائت و مقرر گردید پاسخ متناسب به انضمام تعرفه نظام مهندسی ارسال گردد.
  • نامه رئیس دفتر نمایندگی سراوان قرائت و مقرر شد  در خصوص بند 5 از خدمات مهندسان دارای صلاحیت استفاده و بند 7 مطابق تعرفه و روال سازمان انجام شود.
  • فرم تعهدات مهندسان و کارفرمایان مطرح و مقرر شد نظرات اعضای هیات مدیره حداکثر تا تاریخ 19/07/95 اعلام در غیر اینصورت مورد تصویب هیات مدیره خواهد بود.